OTA logo

OndersteuningsTeam Antwerpen

Interculturele bemiddeling & coaching

Het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) in Antwerpen is een vzw erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams voor Allochtonen in Vlaanderen, gesitueerd in de Provincies Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Brussel (zie Partners).

Vrijwillige taalondersteuners gezocht! (Roemeens, Wolof, Tigrynja)

Om onze ondersteuningsopdracht in individuele trajecten kwaliteitsvol op te nemen, is het regelmatig nodig om naast de OTA-aanwezigheid ook taaloverbrugging te voorzien. Sociale tolken zijn in dat geval een eerste, logische keuze. Maar sommige talen zijn niet of niet voldoende beschikbaar, dus werken we bij OTA ook met een poule van vrijwillige taalondersteuners.

Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar vrijwilligers die Roemeens, Wolof (Senegal/Mauritanië) of Tigrynja (Eritrea) spreken én voldoende Nederlands om te vertalen/hertalen.

Het engagement van onze vrijwilligers wordt beloond met een vrijwilligersvergoeding (ook voor de eventuele verplaatsingstijd) en met persoonlijke opvolging.

Meer info of een kandidatuur? Ruth.Kuse@ondersteuningsteam.be

Geplaatst op 09.06.21

Plekje vrij in webinar morgen!

Voor de snelle beslissers: er is een plekje vrij gekomen om morgen deel te nemen aan de OTA-webinar “Racisme slaat wonden”.

Morgen dus. Van 9u30 tot 12u30. Gratis.

Als je dit plekje wil bemachtigen, dan als de wiedeweerga mailen naar Ruth.Kuse@ondersteuningsteam.be

 

Geplaatst op 26.05.21

Webinar “Racisme slaat wonden” (27/5)

Racisme slaat wonden

Over de impact van racisme op kinderen, jongeren en ouders. Hoe help je als hulpverlener? En wat helpt niet?

Racisme slaat diepe wonden bij wie er mee te maken kreeg. Wie er nooit of amper mee te maken kreeg, schat de gevolgen niet altijd correct in. Racisme en de gevolgen ervan kunnen dan ook grote invloed hebben op elk hulpverleningstraject. Aandacht hebben voor racisme en de impact ervan op je cliënt, zodat je er als hulpverlener rekening mee kan houden, kan grote stappen voorwaarts betekenen in het traject dat je met je cliënt aflegt.

In deze interactieve webinar gaan we eerst in op de betekenis van racisme. Daarna focussen we op de impact die racisme heeft op kinderen, jongeren en ouders. Wat zijn de wonden die racisme slaat? Welke copingstrategieën kan je herkennen? Ten slotte bespreken we hoe je als hulpverlener kan omgaan met racisme. Hoe kunnen we ondersteuning bieden aan onze cliënten? Wat is helpend en wat doe je beter niet?

Praktisch: De webinar gaat door op donderdag 27 mei van 9u30 tot 12u30. Inschrijven is gratis maar wel noodzakelijk, want het aantal deelnemers is beperkt. Voor meer info of om meteen in te schrijven, is er één adres: Ruth.kuse@ondersteuningsteam.be

 

 

Geplaatst op 19.04.21

Wachttijd wegens drukte

Wegens drukte moet u momenteel mogelijks iets langer wachten dan u van OTA gewend bent. We doen ons best om individuele ondersteuningstrajecten steeds binnen een termijn van drie weken op te starten.

Dit neemt niet weg dat alle ondersteuningsvragen zeer welkom blijven. U kan nog steeds tijdens de permanentiemomenten bij ons terecht met nieuwe vragen: elke voormiddag (behalve dinsdag) van 9u30 tot 12u30. (meer…)

Geplaatst op 16.03.21

Online vormingstraject “diversiteitsgevoelig hulpverlenen”

Dit voorjaar organiseert OTA Antwerpen een online vormingstraject, bestaande uit drie webinars (01/03, 29/03 en 26/04)  en een afrondend intervisiemoment (17/05).

Deelnemen betekent een engagement voor het traject en dus voor het geheel van de vier online bijeenkomsten. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro.

Hieronder is alle inhoudelijke informatie terug te vinden. Bijkomende vragen, ook van praktische aard, zijn welkom via Ruth.Kuse@ondersteuningsteam.be. Om in te schrijven kan hetzelfde mailadres gebruikt worden.


Online vormingstraject “diversiteitsgevoelig hulpverlenen”

Onze samenleving is superdivers.

Hoe kan je in die realiteit kwaliteitsvolle hulpverlening op maat bieden aan àlle kinderen, àlle jongeren, àlle gezinnen?


WEBINAR 1 – De basis: aandacht en dialoog

01/03/2021 (13u-16u)

De sleutelwoorden voor diversiteitsgevoelige hulpverlening zijn aandacht en dialoog. Met aandacht voor jezelf, je cliënt en de omgeving ga je op zoek naar verbinding. Dat betekent ook: vertragen en tijd maken voor échte ontmoeting.

We tonen de waarde van nieuwsgierig maar met voldoende respect verkennend in gesprek te gaan. Nieuwsgierigheid tonen betekent ook dat je moet doorvragen om betekenissen achter bepaalde woorden te achterhalen.

Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn de concrete aandachtspunten? Welke denkkaders kunnen je ondersteunen?

Met deze basisvorming kan je zo aan de slag.

WEBINAR 2 – Identiteitsbeleving bij jongeren met migratieroots

29/03/2021 (13u-16u)

In deze webinar focussen we op de identiteitsbeleving van jongeren met migratieroots. Deze jongeren zijn doorgaans sterk verbonden met de dominante cultuur van de samenleving waarin ze opgroeien, maar ook met de cultuur van origine. Ze proberen beiden een plaats te geven en een combinatie te maken, wat een hele uitdaging kan zijn.

Heb je als hulpverlener oog voor de stress die dit veroorzaakt? Hoe kan je erkenning geven voor de inspanningen die geleverd worden, voor de compromissen die een jongere sluit, voor het verlies dat bepaalde keuzes mogelijks met zich mee brengt? En wat is de impact van racisme-ervaringen op dit alles?

Kom er meer over te weten in deze drie uur durende online sessie.

WEBINAR 3 – De impact van migratie en verlies

26/04/2021 (13u-16u)

Wie ooit migreerde kent de impact die dit met zich meebrengt. Voor wie nooit migreerde is die impact vaak moeilijk in te schatten. Deze webinar focust op hulpverlening aan cliënten met een achtergrond van (gedwongen) migratie. Migratiegebonden factoren spelen immers vaak een belangrijke rol in het welbevinden van een kind of jongere, in de gezinsdynamiek,… De impact van migratie is vaak ook niet alleen voor de generatie waarin de migratie plaatsvindt ingrijpend. Het blijft nazinderen, over generaties heen.

Hoe krijg je als hulpverlener zicht op de migratie en de migratiepijn van je cliënt? Hoe breng je het binnen in je gesprekken en in je hulpverlening? Welke impact heeft het op jou en op de relatie met je cliënt?

Leer via deze sessie de impact van migratie en verlies goed inschatten zodat je hulpverleningstraject daar rekening mee houdt.

INTERVISIEMOMENT 

17/05/2021 (13u-16u)

 

Geplaatst op 22.01.21

OTA gesloten tijdens kerstvakantie

OTA Antwerpen drukt even de pauzeknop in. Deze en volgende week organiseren we geen telefoonpermanentie en de bemiddelaars zijn niet inzetbaar voor gesprekken noch coachings.

Op maandag 4 januari zijn we d’r weer. Fris en vrolijk en met opgeladen energie. Héél graag tot dan!

Wij wensen u gezellige feestdagen en een hoopvolle start van het nieuwe jaar.

Geplaatst op 22.12.20